Loading…

Thomas A Buys

IT Guy | Music/Movie/Book Junkie | Freelance Photographer | Fitness freak | Wannabee traveler
Start exploring

Só praat God ook met ons

Só praat God ook met ons

Kyk na die kraaie: hulle saai nie en oes nie; hulle het geen spens of skuur nie,
maar God sorg vir hulle… Kyk hoe groei die lelies: hulle swoeg nie en
hulle maak nie klere nie, maar ek sê vir julle:
Selfs Salomo in al sy prag was nie geklee soos een van hulle nie (Lukas 12:24-27).

Jesus het dikwels voorbeelde uit die natuur en die diereryk gebruik om aan te dui hoe ‘n lewe onder sy sorg lyk. Lees maar net Lukas 12:22-34.

Dié week ontvang ek ‘n e-pos van ‘n vriend met ‘n skyfievertoning aangeheg wat hierdie gedagte nog verder neem. Die skyfiereeks begin met die woorde: “Eendag het ek God om instruksies gevra oor hoe ek op aarde behoort te leef. Hierop het God sy stem naby aan my oor gebring en gefluister.”

En dan, terwyl bypassende foto’s van diere en elemente uit die natuur volg, hoor ons:

“Wees soos die son, kom vroeg op en moenie laat gaan slaap nie. Wees soos die maan, skyn in die donkerte, maar onderwerp jou aan die groter lig. Wees soos die voëls – eet, sing, drink en vlieg. Wees soos die blomme – lief vir die son, maar trou aan jou wortels.”

“Wees soos die vrugte, mooi en sprankelend aan die buitekant, maar gesond aan die binnekant. Wees soos die dag wat aanbreek en vertrek, sonder om af te wys of te spog. Wees soos die oase – voorsien water aan hulle wat dors het. Wees soos die vuurvliegie wat, alhoewel klein, haar lig vooruit werp. Wees soos die water, goed en deursigtig. Wees soos die rivier wat altyd vorentoe beweeg.”

“En bo alles, wees soos die hemele: ‘n woonplek vir God!”

Gewoonlik irriteer baie van hierdie beeldmateriaal met vroom, goedkoop en moralistiese lesse my. Maar dié een het my geraak en verder laat dink.

Want God spreek inderdaad deur ons omgewing met ons.

Here, dankie vir soveel voorbeelde van u goedheid en sorg rondom ons. Hou ons oë vandag daarvoor oop. Amen

Why Did You Marry ________?

Realization #71: Why Did You Marry ________?

Posted March 27, 2013 by Things You Realize After You Get Married in Gratitude. Tagged: . Leave a Comment

A long time ago, I wrote about the 80:20 rule. This was one of my earliest posts and interestingly has been the most shared post of this blog to date. To refresh your memory, the 80:20 rule states that you get 80% of what you like / want / need  from your spouse in your relationship, but there is 20% that you don’t get and most likely will never get. For some people, the figures could be 90:10 or even 75:25 — it doesn’t really matter. The point is that you do get most of what you want and need from your spouse.

What can happen overtime though, is that we forget about that 80% we get from our spouse. Or, instead of being grateful for that 80%, we focus on the 20% we don’t get. Many things too can trigger us to fixate on that 20%. For instance, we tend to focus on the 20% when things are challenging and overwhelming in our lives, when we have a difference of opinion on an important issue with our spouse, when our spouse doesn’t act in a way we may like or meet our expectations, and of course, when we are in conflict with our spouse.

But when we fixate on that 20% — the flaws or the inadequacies in our spouse — we miss the 80%. We fail to notice the good stuff because we are so focused on the bad stuff only. Focus is key!

Today, my husband and I came across a really good question when reading one of  the marriage books I have in my collection. The answer(s) to this question even put a fond smile on both of our faces. It reminded me of  qualities I had totally forgotten my husband possessed and that drew me to him. It also reminded me of characteristics I possess that my husband admires and that drew him to me.

If you are struggling to notice that 80% in your spouse, or have forgotten completely what it even is, then let me ask you this same question:

Why did you marry _______ (insert your spouse’s name here)?

Think of 3 things that really made you want to marry your spouse. Share your answers with your spouse. Ask them the same question too. You may be pleasantly surprised at the results. :)