Loading…

Thomas A Buys III

IT Guy | Music/Movie/Book Junkie | Freelance Photographer | Fitness freak | Wannabee traveler
Start exploring

Padlangs 8/2506 Stuur jou emosie

Padlangs 8/2506 Stuur jou emosie.

 

‘n Geduldige mens het meer waarde as ‘n bedrewe vegter, ‘n mens met selfbeheersing meer as iemand wat ‘n stad inneem. Spr  16:32
Wat sê die Skrif oor ons emosies?  Nogal baie.  Die hoofsaak van die Skrifwysheid daaroor is dat die wyse persoon een is wat beheersing aangeleer het.  Kom ons kry die regte perspektief:  ons is emosionele wesens, trouens ons is een bol emosies.  Emosies is wat ons motiveer.  Ons moet dus ‘n gesonde emosionele lewe hê.  In ons tipiese gereserveerde, Calvinistiese opvoeding is ons eintlik op ‘n emosioneel ongesonde plek.  Baie van ons kan nie behoorlik lag nie, of huil as ons moet huil nie.  Ons sukkel om te dans “asof niemand kyk nie” (ek sukkel om te dans, punt – was mos ‘n sonde…).  Ons sukkel om te sê as iets teen ons waardestelsel indruis, ons sukkel om nee te sê.  Mense van Bybelse tye was GLAD nie so nie!  Ook nie Jesus nie.  Selfbeheer gaan dus nie daaroor om ons emosies net op te bottel nie – o hemel, nee.  Dit gaan juis daaroor om ons emosies reg te bestuur.  Om toepaslik te beleef.  Ons MOET kan skaterlag en MOET kan huil, selfs voor mense – as die geleentheid dit vra.  Ons MOET kan dans (ek weet) en MOET kan sê: nee, ek is jammer, ek stem nie saam nie. Iemand met sulke beheer is meer werd as ‘n vegter, vriend.
Here, ek wil meer beleef van die lewe.

Discover more from Not much to say...

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Discover more from Not much to say...

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading